artillery support

artillery support
artilerinė parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos kovos veiksmai draugiškų pajėgų atakos pradžioje ir atakuojant. Šių kovos veiksmų esmė – nepertraukiamas nuoseklus priešo pažeidimas ugnimi priešais atakuojančiųjų frontą ir sparnus, sudarant atakuojantiesiems sąlygas judėti be sustojimų. Kartu priešas naikinamas jo gynybos gilumoje. Artilerinė parama prasideda po artilerinio rengimo. Pagrindiniai artilerinės paramos metodai: ugnies banga, sutelktoji ugnis, pavienė ugnis, įvairių ugnies rūšių derinimas. Artilerinės paramos metu artilerijos ugnis derinama su pėstininkų ir tankų judėjimu; ugnis perkeliama pagal batalionų, brigadų (pulkų) vadų komandas. Artilerinė parama – sudedamoji paramos ugnimi dalis. atitikmenys: angl. artillery support rus. артиллерийская поддержка

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • artillery support — military assistance provided by heavy firearms (long range guns, anti aircraft weapons, etc.) …   English contemporary dictionary

  • Artillery — For other uses of the term, see Artillery (disambiguation). Warfare Military history Eras Prehistoric Ancient …   Wikipedia

  • Artillery brigade — An artillery brigade is a specialised form of military brigade dedicated to providing artillery support. Other brigades might have an artillery component, but an artillery brigade is a brigade dedicated to artillery and relying on other units for …   Wikipedia

  • Support — may refer to the following:* Sympathy, emotional support; * Technical support (a.k.a tech support) in computer hardware, software or electronic goods; * Support (mathematics), a kind of subset of the domain of a function; * Support (measure… …   Wikipedia

  • Artillery observer — An artillery observer is a soldier responsible for directing artillery fire and close air support (ground attack by aircraft) onto enemy positions. Because artillery is an indirect fire weapon system, the guns are rarely in line of sight of their …   Wikipedia

  • Artillery battery — Remains of a battery of English cannon from Youghal, County Cork. In military organizations, an artillery battery is a unit of guns, mortars, rockets or missiles so grouped in order to facilitate better battlefield communication and command and… …   Wikipedia

  • Artillery of World War I — The artillery of World War I was used to counter the trench warfare that set in shortly after the conflict commenced, and was an important factor in the war, influencing its tactics, operations and incorporated into strategies that were used by… …   Wikipedia

  • artillery — /ahr til euh ree/, n. 1. mounted projectile firing guns or missile launchers, mobile or stationary, light or heavy, as distinguished from small arms. 2. the troops or the branch of an army concerned with the use and service of such weapons. 3.… …   Universalium

  • Artillery Corps (Israel) — The Israeli Artillery Corps is the Israel Defense Forces corps responsible for operating the medium and long range artillery network. The corps is known as the Pillar of Fire which moves ahead of the camp. In the framework of the integrated… …   Wikipedia

  • artillery combat support — artilerijos kovinė parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kryptinga priemonių sistema, kurios tikslas – išvengti netikėto priešo puolimo, sumažinti jo ugnies ir smūgių veiksmingumą ir sudaryti sąlygas saviems padaliniams sėkmingai vykdyti… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”